Kořenová čistírna


Při stavbě je třeba dbát na mnoho pravidel a zásad. Vypuštění dešťových vod do kořenového filtru se provádí jen tehdy, pokud je takto třeba zvlhčovat kořenový filtr, například z důvodu velkého výparu.

Tato situace nastává většinou u rekreačních objektů, které jsou málo navštěvované a je zde malá produkce odpadní vody. Před stavbou kořenová čistírna se stanovují některé výpočty, jako například užitný objem kořenového filtru, užitná plocha kořenového filtru, doba zdržení odpadní vody ve filtru, nebo účinnost čištění.

Výběr vhodných rostlin

Výběr vhodných mokřadních rostlin pro kořenová čistírna je pro danou lokalitu nutno zkonzultovat s odborníkem, nebo zkušeným pěstitelem.Je stanoveno i množství rostlin vysázených na určité ploše.

Kořenová čistírna
4.8 (95%)4